INFORMACE proti POVĚRÁM

Samospráva

  Tata část webu je určena jednotlivým samosprávám družstva

  a za její obsah odpovídá výbor samosprávy jednotlivých domů