INFORMACE proti POVĚRÁM

Výbor samosprávy

  Funkční období: 2008 - 2012

  Janíčková Marie - předseda výboru samosprávy

  Jarkovská Hana - člen výboru samosprávy

  Uminská Kristýna - člen výboru samosprávy