INFORMACE proti POVĚRÁM

Bezúplatný převod pozemku B1

13.06.2008 05:09

Po více než 10 letech úporné snahy se nám podařilo získat první pozemky pod našimi nemovitostmi do našeho vlastnictví.

Česká republika, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 7. května 2008

převedla pozemky parc. číslo 2722/2 a 2722/3  v katastru Dolní Kounice do vlastnictví SBD START.

Jedná se o pozemky pod nemovitostí B1 (obytný dům - 23 pozic) a nemovitostí B2 (garáže - 6 pozic).

Pozemek parc. číslo 2722/1 (zahrada kolem domu) jsme získali již dříve kupní smlouvou od ČR.

Bezúplatným převodem pozemků pod nemovitostmi B1 a B2 se nám podařilo dokončit proces

úprav vlastnictkých vztahů areálu B1 v Dolních Kounicích.

Nyní pracujeme na obdobných úpravách v Hrušovanech u Brna. Před dokončením jsou úpravy majetkových vztahů

areálu A3.

Areál A1 - A2 je zatím vzhledem ke komplikacím způsobených Pozemkovým fondem na začátku jednání.

© SBD START 2008-2021

Vytvořeno službou Webnode