INFORMACE proti POVĚRÁM

Nájemné 2012

25.11.2011 13:16

Co nás čeká při placení v roce 2012:

Poplatek za správu družstva se mění z částky 185,00 CZK na 195,00 CZK za měsíc.

V roce 2012 došlo ke zvýšení záloh na některé služby tak, aby záloha odpovídala posledním známým nákladům (zálohy na energie spolených prostor, zálohy na daně z nemovitosti a pojištění domu), o 1000,00 CZK byla zvýšena roční záloha na odměny pro orgány samosprávy.

Zálohy na údržbu a opravy domu se nemění u domů A1, A2 a B1. U domu A3 došlo v souladu se stanoviskem samosprávy k navýšení o 20%.

Zálohy na vodné a stočné a teplo vychází ze skutečné spotřeby za rok 2010 ve výši očekávaných nákladů pro rok 2012.

Detailní položky nájemného najdete v sekci Nájemné

© SBD START 2008-2021

Vytvořeno službou Webnode