INFORMACE proti POVĚRÁM

Závěrka SBD START za rok 2007

20.04.2008 10:19

SBD START stavební bytové družstvo zveřejňuje výsledky hospodaření za rok 2007.

Rozvaha SBD START k 31.12.2007:

Rozvaha 2007.pdf (54,9 kB)

Výsledovka SBD START k 31.12.2007:

Výkaz zisku a ztráty 2007.pdf (41,5 kB)

Příloha účatní závěrky

Příloha účetní závěrky 2007.pdf (284 kB)

 

Výsledky hospodaření jednostlivých nákladových středisek

 

Blok A1 (dům č.p. 528, 529, 530)

Výsledovka obsahuje základní údaje o nákladech a výnosech domu.

Výsledovka SBD START - závěrečná A1.pdf (50,6 kB)

Sestava "Náklady - položková hlavní kniha závěrečná" obsahuje položkově jednotlivé náklady zaúčtované k tíži domu

Náklady - položková hlavní kniha závěrečná - A1.pdf (51,7 kB)

 

Blok A2 (dům č.p. 543, 544, 545)

Výsledovka obsahuje základní údaje o nákladech a výnosech domu.

Výsledovka SBD START - závěrečná A2.pdf (50,7 kB)

Sestava "Náklady - položková hlavní kniha závěrečná" obsahuje položkově jednotlivé náklady zaúčtované k tíži domu

Náklady - položková hlavní kniha závěrečná - A2.pdf (49,5 kB)

 

Blok A3 (dům č.p. 542)

Výsledovka obsahuje základní údaje o nákladech a výnosech domu.

Výsledovka SBD START - závěrečná A3.pdf (50,9 kB)

Sestava "Náklady - položková hlavní kniha závěrečná" obsahuje položkově jednotlivé náklady zaúčtované k tíži domu

Náklady - položková hlavní kniha závěrečná - A3.pdf (51,3 kB)

 

Blok B1 (dům č.p. 564)

Výsledovka obsahuje základní údaje o nákladech a výnosech domu.

Výsledovka SBD START - závěrečná B1.pdf (50,8 kB)

Sestava "Náklady - položková hlavní kniha závěrečná" obsahuje položkově jednotlivé náklady zaúčtované k tíži domu

Náklady - položková hlavní kniha závěrečná - B1.pdf (56,9 kB)

 

Stav záloh na opravy A1 A2 A3 a B1

Zálohy na opravu SBD START A1, A2, A3, B1 k 31.12.2007.pdf (49,1 kB)